SERVIS 24/7 +420 728 534 644

Elektronické protipožiarne systémy

Dodanie a montáž ionizačných/optických detektorov dymu, detektorov úniku CO alebo plynu evakuačné ozvučenie preferujúc komplexné systémy s požiarnou ústredňou prepojenou na systémy zabezpečujúce evakuáciu budovy, odvod spalín a spustenie samočinného hasiaceho systému budovy.

Mám záujem o elektronický protipožiarny systém

Vaše bezpečie je našou prioritou