SERVIS 24/7 +420 728 534 644

Referencie

Referencie spoločnosti JAPO GROUP, s. r. o.

IKEA Bratislava

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia,zabezpečovací systém objektu, evakuačný rozhlas a ozvučenie objektu.

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

zabezpečovacie systémy objektov a kamerové systémy vrámci ochrany čistiarní odpadových vôd pre mesto Praha

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Lázně Luhačovice a.s. Hotel Alexandria ****

štrukturovaná kabeláž, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, elektronický protipožiarny systém, evakuačný rozhlas

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Pražská vodárenská spoločnosť a.s.

elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy pre zabezpečenie objektov vodojemov a úpravní vody pre mesto Praha

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Fotovoltaická elektráreň Kráľova lehota

elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Fotovoltaická elektráreň Moškovec 1

elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Fotovoltaická elektráreň Moškovec 2

elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

VUT Brno

elektronický protipožiarny systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Pozemkový fond ČR Praha

elektronický protipožiarny systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

ALLO Ružomberok

kamerový systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Aquapark Pasohlávky

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia,zabezpečovací systém objektu, evakuačný rozhlas a ozvučenie objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Centrum EDEN

kamerový systém, zabezpečovací systém objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

OC Lužiny

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia,zabezpečovací systém objektu, evakuačný rozhlas a ozvučenie objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Predajňa BILLA Praha-Březiňeves

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia,zabezpečovací systém objektu, evakuačný rozhlas a ozvučenie objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Logistické centrum BILLA Praha-Modletice

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia,zabezpečovací systém objektu, evakuačný rozhlas a ozvučenie objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Kostol sv. Jakuba Brno

kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia a zabezpečovací systém objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

TS Brno Maloměřice

Zabezpečovací a elektronický protipožiarny systém

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Intelek Brno-Černovice

štrukturovaná kabeláž, kamerový systém, systém elektronického protipožiarneho zabezpečenia a zabezpečovací systém objektu

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

LIKOV - Kuřim (2017)

elektronické protipožární zabezpečení a zabezpečovací systém, datová síť, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. - přístavba rehabilitačního oddělení (2016)

elektronický protipožární a zabezpečovací systém, datová síť, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

Doubravčice - pečovatelský dům (2017)

elektronický protipožární a zabezpečovací systém, datová síť, komunikační systém, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

FN - Brno (operační sály)(2018)

elektronický protipožární systém, elektronický rozhlas, datová a komunikační síť, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

BILLA - Stránského, Srbského, Maloměřice, Kounicova (2018)

elektronický protipožární a zabezpečovací systém, ozvučovací systém, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.

BILLA - Rajhrad (2020)

elektronický protipožární a zabezpečovací systém, ozvučovací systém, CCTV

Realizácia predmetného diela v rozsahu inštalácie elektroinštalačných rozvodov a zapojenia koncových prvkov daných technológií, formou koordinovanej subdodávky pre spoločnosť JIMI CZ a.s.