SERVIS 24/7 +420 728 534 644

Elektronické protipožární systémy

Technologie chránící Váš život a majetek před možným požárem.

Systém je svou modulací vhodný jak pro rodinné domy, tak i pro firmy.

Nabízíme:

  • Návrh řešení systému
  • Dodávku a montáž kabeláže dle platných norem a požadavků pro EPS
  • Dodávku a montáž ionizačných/optických detektorů dýmu, detektorů úniku CO nebo plynu
  • Součástí může být dodávku a montáž evakuačního ozvučení jak samostatného, tak preferující komplexní systémy s požární ústřednou propojenou na systémy zabezpečující evakuaci budovy
  • Elektronicky otevírané světlíky, odvod spalin přes integrované větrací systémy a spouštění samočinného hasícího systému budovy
Mám zájem o nezávaznou nabídku

Vaše bezpečí je naší prioritou