SERVIS 24/7 +420 728 534 644

O společnosti

Společnost JAPO GROUP

Byla založena v roce 2005.
Od svého založení, působí v oblasti stavebnictví, obchodu, kde vykonává služby spojené se zabezpečením staveb po stránce materiální, technické, organizační a logistické.
Od roku 2008 rozšířila činnost o problematiku návrhů, komplexní přípravy rozvodů a samotnou montáží elektronických slaboproudých systémů.

Na základě pracovních úspěchů a dosažených výsledků, došlo v roce 2012 k přetransformování společnosti z JAPO na JAPO Group, s.r.o.,
která se zabývá komplexní dodávkou služeb a prací v oblasti slaboproudých technologií, stavebnictví a obchodu.
V roce 2018 jsme otevřeli „dceřinou“ společnost v České Republice, kde předmět podnikání je naprosto totožný. Komplexní dodávka služeb a prací v oblasti slaboproudých technologií (Elektronické zabezpečovací a protipožární systémy, kamerové systémy, přístupové systémy, rozhlas, domovní telefony, datové sítě, televizní rozvody,…) stavebnictví a obchodu.

Tuto nabídku jsme v roce 2019 ještě rozšířili o služby v oblasti silnoproudu (elektroinstalační a elektromontážní práce).

Mise společnosti je prostřednictvím výše uvedených systémů a našich služeb, poskytovat Vám takové služby, které Vám budou zjednodušovat osobní i profesní život.

Vize společnosti je rozšířit povědomí o výše zmíněných technologiích a postupech, které Vám mohou zjednodušit Váš život, ochránit osoby i majetek.

Cíl společnosti je svoji profesionalitou a individuálním přístupem k řešení daných požadavků či už po stránce materiální, technické nebo výkonné, zabezpečit maximální komfort pro naše klienty. Z tohoto důvodu se snažíme naše vztahy s odběrateli a dodavateli stavět na úroveň osobních vztahů, založených na vzájemné důvěře. Individuálním přístupem a efektivitou k nám zadaným úkolům se snažíme minimalizovat vstupní náklady, energii a lidské zdroje. Tento přístup vytváří předpoklady k zdravému fungování společnosti, bez negativních projevů na vztahy s našimi odběrateli a dodavateli.

Naši významní klienti

Společnost JAPO GROUP s.r.o. od roku 2008 formou subdodávek a různých realizací projektů spolupracuje se společností JIMI CZ a.s., která patří mezi největší lídry v oblasti slaboproudých technologií v České republice.