SERVIS 24/7 +420 728 534 644

Bezpečnostné systémy

Ochrana budovy pohybovými čidlami PIR (Pyroelectric “Passive” Infrared Sensors), detektory trieštenia skla, otrasové detektory, magnetickými detektormi proti neoprávnenému otvoreniu dverí a okien takisto montáž špecificky vyžadovaných  prvkov (IR záclony na ochranu perimetra budovy, signalizácia prekročenia pozemku a pod.) Samozrejme vrátane náležitých kabeláží, softvéru a hardvéru ústredne spracúvajú jej činnosť koncových prvkov zabezpečovacieho systému.

Časovo obmedzená ponuka

Kamerový systém pre rodinný dom od 690€.
Bezpečnostný systém pre fabriku od 6 900€.

Mám záujem o bezpečnostný systém

Vaše bezpečie je našou prioritou